Platforma de plată și de eliberare a autorizațiilor
de liberă trecere pentru traficul greu în municipiul Satu Mare

Pe raza municipiului Satu Mare este restricționată circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi materiale precum şi a utilajelor autopropulsate care au (mtma) masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Accesul pe raza municipiului Satu Mare se poate realiza doar în baza unei autorizaţii de acces pentru transport greu, conform HCL 139/2023. Autorizațiile de acces pentru traficul greu, pentru 24 de ore, se emit pentru toate zonele.
Abonamente se pot face pentru o perioadă de 1lună (30 zile), 6 luni (180 zile) sau 1 an (365 zile), pentru zonele toate zonele municipiului, mai puțin pentru zona centrală, unde nu sunt valabile.
Pentru zona centrală abonamentele se eliberează doar la sediul primăriei.

Accesul în zona centrală a autovehiculelor cu mtma mai mare de 3,5t se poate face între orele:
06:00 – 07:30; 09:00 – 15:30 și 18:00 – 22:00.
În intervalul orar 7:30-9:00, 15:30-18:00 și 22:00-06:00 este interzisă circulaţia acestor autovehicule în zona centrală.

Dovada deţinerii autorizaţiei de acces pentru transport greu se face pe baza documentului de plată.
Crearea unui cont facilitează efectuarea plăților, datele firmei fiind salvate.
Mijloacele de transport care au masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor avea acces în municipiul Satu Mare, pentru tranzitare, fără a obţine autorizaţie de acces pentru trafic greu, pe rutele de tranzit specificate la art. 7 din Regulamentul la HCL 139/2023, (marcate cu linie verde pe hartă).
Poliția Locală are dreptul de a verifica autorizația, iar platforma informatică este conectată cu dispeceratul Poliției Locale și verificarea se face în timp real.
Platforma folosește un procesator de plăți extern. Eventualele disfuncționalități ale sistemului vor fi remediate în cel mai scurt timp. Sesizări la numărul de telefon: 0361-919.